Lakiranje klasičnim lakovima

R.br. Naziv tretmana trajanje tretmana Cijena
35 Lakiranje do 15 min 65,00 kn

 
36 Lakiranje uz tretman do 15 min 45,00 kn

 

 

rezerviraj_termin_ikona.jpg