Higijenski standardi

Higijenski standardi salona su postavljeni  prema najstrožim kriterijima struke.Svaki tretman ima propisane higijenske protokole koji se obavezno provode kako prije tako i  poslije svakog tretmana .

 

higijenski_standardi_1.jpg

 

Između dva tretmana kabina  se obavezno čisti i dezinficira , dok set instrumenata prolazi složeni proces dezinfekcije i sterilizacije autoklavom.

 

higijenski_standardi_3.jpg

 

Instrumenti se sterilizaraju i nakon iste  pohranjuju u sterilnoj vrećici koja se otvara tek na početku svakog tretmana.

 

higijenski_standardi_4.jpg

 

Zaposlenici provode i stroge mjere zaštite na radu korištenjem jednokratnih maski , rukavica kao i pregača za rad.Sve higijenske mjere se provode isključivo sa ciljem kako bi se isključio  rizik bilo kakve infekcije .

 

higijenski_standardi_5.jpg