Edukacija

 

Osim redovite djelatnosti salona, a ta je pružanje usluga našim korisnicima , u salonu medi ped vrši se redovita edukacija zainteresiranih kandidata .


Edukacija se vrši za nekoliko zainteresiranih skupina polaznika

         a)  polaznici koji se u sklopu svoje prekvalifikacije za zvanje pedikera žele

              kvalitetno dodatno  obrazovati i nadograditi svoje znanje

          b) polaznici - pedikeri sa iskustvom , koji žele usvojiti dodatne tehnike rada

Edukacija se  provodi putem tečajeva u trajanju od 1 do 4 radna dana.

Svaki tečaj se sastoji od teorijske pripreme te praktičnog rada u salonu.Sa svakim polaznikom tečaja kod praktičnog dijela  se radi  po principu "jedan na jedan" , zbog čega svaki tečaj ima ograničen broj polaznika.Svaki polaznik tečajeva  aktivno se  uključuje u rad  pri čemu  se inzistira na potpunom usvajanju tehnike od strane polaznika.

 

Vrste tečajeva:

1. Tečaj standardne pedikure

2. Tečaj sanacije uraslog nokta

3. Tečaj - VHO kopča

4. Tečaj sanacije uraslog nokta i VHO kopča

 

PONUDA TEČAJEVA


tekst_tecaj.jpg

tekst_tecaj_2.jpg

 

 

za više informacija obratite nam se na br.tel: 01/36 88 680 ili na mail :  mediplus@mediplus.hr